Prezenta politica de confidentialitate se aplica pentru vizitatorii site-ului www.bankersnightout.ro si explica modul in care Marora Events SRL (denumita in continuare bankersnightout.ro) foloseste si protejeaza informatiile tale personale furnizate in timpul utilizarii site-ului. Daca intri pe site in sectiuni unde se deruleaza aplicatii speciale (de exemplu, bilete online, contul meu etc.), inainte de a le folosi, te rugam sa citesti cu atentie termenii si conditiile speciale de utilizare a acestora. Totodata, iti punem in vedere ca atunci cand utilizezi site-uri ale tertilor, site-uri pe care apar link-uri catre site-ul www.bankersnightout.ro sau care fac publicitate pe site-ul www.bankersnightout.ro , ti se vor aplica politicile acestora de confidentialitate pe care recomandam sa le citesti.

Prin acordul tau exprimat prin accesarea si utilizarea www.bankersnightout.ro , datele tale cu caracter personal si orice alte informatii furnizate de tine pot fi prelucrate si utilizate de bankersnightout.ro in scopul furnizarii serviciului sau in scopul realizarii unui interes legitim al Societatii pentru imbunatatirea serviciilor sale.

Aceasta Politica de confidentialitate contine informatii despre modul in care colectam, stocam, folosim, gestionam si dezvaluim informatiile care ne sunt furnizate atunci cand utilizati site-ul www.bankersnightout.ro sau pe care le furnizati in relationarea dumneavoastra, de orice fel, cu bankersnightout.ro.

Politica de confidentialitate este elaborata avand la baza principii conforme cu legislatia in materia datelor cu caracter personal, dintre care enumeram:

 • transparenta, corectitudine si legalitate in manipularea si utilizarea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea limitata cu caracter personal la scopurile explicite si legitime;
 • colectarea restransa a datelor si cantitatea minima de date cu caracter personal necesara pentru un anumit scop;
 • asigurarea securitatii, a integritatii si a confidentialitatii datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal sunt colectate in scopul prestarii serviciilor bankersnightout.ro in beneficiul dvs precum si in scopul imbunatatirii activitatii bankersnightout.ro si a colaborarilor aflate in derulare.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in scopul prestarii serviciilor, incluzand dar fara a se limita la: crearea si administrarea contului de pe site-ul bankersnightout.ro, prelucrarea comenzilor (preluare, validare, facturare, returnarea produselor, rambursarea contravalorii produselor returnate).

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este in cele mai multe cazuri necesara pentru incheierea si executarea unui contract intre bankersnightout.ro si dvs.

De asemenea, anumite prelucrari subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislatia aplicabila, inclusiv legislatia fiscala si contabila.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in scopul identificarii utilizatorului in interactiunile sale cu bankersnightout.ro sau cu alti utilizator ai platformei. In acest sens, un minim de informatii vor fi prezentate catre ceilalti utilizatori ai platformei pentru a permite identificarea detinatorului contului.

Datele pot fi colectate in scopul transmiterii, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicari informative cu privire la activitatea si produsele noastre.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate, de asemenea, in scopul rezolvarii oricaror plangeri, reclamatii, cu privire la experienta de pe site-ul bankersnightout.ro si pentru a imbunatatii experienta dumneavoastra pe site-ul nostru.

Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al bankersnightout.ro de a asigura functionarea corecta a site-ului, precum si pentru a imbunatatii permanent experienta vizitatorilor, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.


Informatii funizate de catre dumneavoastra:

 • Pentru crearea contului pe site-ul bankersnightout.ro veti furniza date de identificare precum nume, prenume, data si locul nasterii, localitatea de resedinta, fotografia de profil (excepand situatia in care conectarea la platforma www.bankersnightout.ro se face prin intermediul altor platforme, precum Facebook sau Google);
 • Date necesare prestarii serviciilor; adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plata, numar de telefon, datele cardului bancar
 • Date de contact (numar de telefon, adresa de e-mail);
 • Informatii cuprinse in cadrul corespondentei (formulare de contact; corespondenta electronica);
 • Informatii furnizate prin completarea variilor chestionare;

Informatii din alte surse.

Site-ul www.bankersnightout.ro permite conectarea la platforma (logare) prin intermediul altor platforme precum Facebook sau Google.

Informatiile pe care le primim astfel includ numele si prenumele, adresa dvs. de e-mail, ziua de nastere, locatia generala, un link la profilul tau platforma prin intermediul careia se face conectarea, fusul orar, fotografia profilului, prietenii tai si lista ta de prieteni.

Daca alegeti sa va conectati la platforma www.bankersnightout.ro prin intermediul altor platforme on-line, utilizand astfel contul creat pe respectivele platforme, informatiile furnizate catre noi provin de la site-urile terte si ne sunt furnizate in conformitate cu politica de confidentialiteate a respectivelor platforme.

Puteti controla cantitatea si tipul informatiilor care ne sunt furnizate de catre aceste retele din setarile de confidentialitate aferente contului folosit pentru contectare.

Informatii colectate automat:

In afara informatiilor pe care le furnizati in mod voluntar, anumite informatii sunt colectate automat ca urmare a utilizarii platformei sau prin utilizarea serviciilor de analiza web, asa cum este descris in Politica de cookie-uri. Aceste informatii includ, dar nu se limiteaza la:

 • Adresa IP a dispozitivului din care accesati Platforma (poate fi folosit pentru a obtine tara sau orasul de la care accesati platforma);
 • Numele de domeniu al site-ului web de unde ati venit, precum si numele si domeiul site-ului pe care il vizitati imediat dupa ce ati accesat site-ul bankersnightout.ro ;
 • Numele fisierelor preluate;
 • Actiunile intreprinse pe site-ul bankersnightout.ro ;
 • Informatiile colectate de modulele cookie si/sau tehnologii similare;
 • Ora si durata vizitei pe site-ul bankersnightout.ro precum si frecventa cu care vizitati site-ul.

Salvarea acestora este din motive de securitate a datelor si pentru a asigura stabilitatea si securitatea sistemului nostru.


In urma unei solicitari scrise, va vom informa despre datele stocate despre dumneavoastra prin intermediul site-ului www.bankersnightout.ro

De asemenea, aveti dreptul sa corectati, sa blocati sau sa stergeti aceste date. Solicitarile in acest sens se vor face in scris la adresa bankersnightout.ro indicata in cadrul sectiunii Contact. Toate solicitarile vor fi transmise catre bankersnightout.ro printr-o modalitate care permite confirmarea primirii.

Aveti, de asemenea, dreptul de a formula opozitie cu privire la colectarea, prelucrarea si utilizarea datelor si/sau de a va revoca acordul dat in prealabil cu privire la colectarea, prelucrarea si divulgarea informatiilor dumneavoastra personale cu efect imediat.

Orice persoana are dreptul de a formula plangere in cazul in care persoana in cauza este de parere ca prelucrarea datelor care se refera la aceasta incalca regulamentul de baza privind protectia datelor din UE. Plangerea se adreseaza autoritatii de supraveghere, in special in statul membru de resedinta.


Dezvaluirea datelor colectate prin intermediul site-ului se va face numai cu consimtamantul dumneavoastra expres exprimat in acest sens. Consimtamantul cu privire la colectarea, stocarea, gestionarea, folosirea si divulgarea datelor colectate va fi solicitat in momentul colectarii acestora.


Informatiile colectate pot fi divulgate catre terte persoane. In cadrul activitatii pe care o desfasoara, bankersnightout.ro colaboreaza cu terte persoane de incredere. Datele pot fi divulgate fata de tertii colaboratori ai bankersnightout.ro numai in scopul furnizarii serviciilor contractate. In cazul in care transferam date cu caracter personal tertilor colaboratori, solicitam punerea in aplicare a masurilor de securitate organizatorice si tehnice adecvate pentru protejarea impotriva divulgarii neautorizate a datelor cu caracter personal si solicitam ca datele astfel furnizate sa fie utilizate numai in scopul furnizarii serviciilor contractate de catre bankersnightout.ro.

In acest sens, cu titlu de exemplu, mentionam ca datele colectate pot fi divulgate catre:

 • Furnizori de servicii tehnice, IT;
 • Furnizori de servicii contabile;
 • Furnizori de servicii juridice;
 • Entitatile si partenerii care coopereaza, publicand sau facand uz de serviciile bankersnightout.ro pe site-urile lor web, pe paginile de internet sau ca parte a serviciilor lor;
 • Furnizori de produse comercializare pe site-ul bankersnightout.ro.

Divulgarea acestor informatii catre terti se va face numai in masura necesitatii furnizarii serviciilor pentru care tertii au fost contractati.


Vom dezvalui informatiile colectate prin intermediul site-ului daca avem convingerea – cu buna-credinta – ca suntem autorizati sau obligati sa facem acest lucru prin lege, inclusiv ca raspuns la o hotarare judecatoreasca, citatie sau alta cerere sau solicitare legala.

Putem, de asemenea, dezvalui informatiile dvs. daca consideram ca este necesar pentru a ne proteja sau apara drepturile si interesele legitime sau cele ale utilizatorilor, angajatilor, asociatilor nostri.


Protejam site-ul web si alte sisteme IT prin masuri tehnice si organizatorice adecvate impotriva pierderii, distrugerii, accesului neautorizat, modificarii neautorizate sau distributiei neautorizate a datelor.

Stocarea datelor se face in conditii de siguranta, acestea fiind stocate in medii sigure. Informatiile tale cu caracter personale sunt protejate de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizata.


Datele cu caracter personal vor fi prelucrate atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

In cazul in care, ulterior inregistrarii contului in cadrul platformei, optati pentru stergerea contului, aceasta optiune nu va avea ca efect automat stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal.


In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre bankersnightout.ro, conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea bankersnightout.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre bankersnightout.ro a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
 • in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale bankersnightout.ro informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.
 • este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, bankersnightout.ro sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care:
 • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
 • persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre bankersnightout.ro catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari scrise catre bankersnightout.ro;
 • in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al bankersnightout.ro sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care Asociatia demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.